บริษัท โปร ออดิโอ ซิสเต็ม จำกัด

 

    ผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบเสียง ระบบภาพ ระบบควบคุม งานติดตั้งพร้อมเข้าระบบ รวมถึงงานเช่าระบบเสียง ระบบภาพ ระบบควบคุม และงานไฟเวที

 

     เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานทางด้านนี้เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยอาศัยการลงมือทำงานด้วยตัวเองเป็นหลัก จนมีความชำนาญและแก้ปัญหางานระบบได้อย่างรวดเร็ว สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันตามเวลา และยังพลิกแพลงงานระบบให้ใช้ได้กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว บุคคลากรในบริษัทฯ ได้ผ่านการฝึกอบรมและฝึกฝนเป็นอย่างดี และการดูแลหลังการขายของทางบริษัทฯ มักได้รับการชื่นชมจากทางลูกค้ามาโดยตลอด จึงทำให้ลูกค้าไว้วางใจในงานระบบและใช้บริการเสมอมา

ผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯ จัดจำหน่าย

X