Top Products

Description

Model (รุ่นสินค้า ) MT-3455B
ราคาขายส่ง   –
ราคาแนะนําขาย 1,790
ข้อมูลความสามารถเบื้องต้น ใช้ยึดจอทีวีและจอมอนิเตอร์
ขนาดจอภาพ 32-60 นิ้ว*
นํ้าหนักที่รับได้ 75 กิโลกรัม
ระดับน้ำ มี
ก้ม /เงย 15 องศา
ระยะความสูงของเสา 52 มม.
กxยxส 500x725x52 มม.
ขนาดของรูยึด 200×200,300×300,400×300,400×400,600×400