Top Products

Description

Model (รุ่นสินค้า ) MT-A3300
ราคาขายส่ง   –
ราคาแนะนําขาย  990
ข้อมูลความสามารถเบื้องต้น ใช้ยึดจอทีวีและจอมอนิเตอร์
ขนาดจอภาพ 17-32 นิ้ว
นํ้าหนักที่รับได้ 30 กิโลกรัม
ระดับน้ำ มี
ก้ม /เงย มี
ระยะห่าง 90-355 มม.
กxยxส 355x330x90 มม.
ขนาดของรูยึด 200 x 200 มม., 300 x 300 มม.