Top Products

Description

Model (รุ่นสินค้า ) MT-A3800
ราคาขายส่ง  –
ราคาแนะนําขาย  2,490
ข้อมูลความสามารถเบื้องต้น  ใช้ยึดจอทีวีและจอมอนิเตอร์
ขนาดจอภาพ 37-60 นิ้ว*
นํ้าหนักที่รับได้ 50 กิโลกรัม
ระดับนํ้า ไม่มี
ก้ม /เงย 15 องศา และหมุนซ้ายขวา 60 องศา
ระยะห่าง 150-525 มม.
กxยxส
ขนาดของรูยึด สูงสุด 600×400