Top Products

Description

    Model (รุ่นสินค้า ) MT-A3900
  ราคาขายส่ง  –
  ราคาแนะนําขาย  2,490
  ข้อมูลความสามารถเบื้องต้น  ใช้ยึดจอทีวีและจอมอนิเตอร์
  ขนาดจอภาพ 32-60 นิ้ว*
  นํ้าหนักที่รับได้ 50 กิโลกรัม
  ระดับนํ้า ไม่มี
  ก้ม /เงย +10องศา -20องศาและหมุนซ้าย ขวา 90 องศา
  ระยะห่าง 64-510 มม.
  กxยxส 480×430 มม.
  ขนาดของรูยึด สูงสุด 400×400