Top Products

Description

Model (รุ่นสินค้า) MT-F1700
ราคาขายส่ง  –
ราคาแนะนําขาย  3,990
ข้อมูลความสามารถเบื้องต้น ใช้ยึดจอทีวีและจอมอนิเตอร์
ขนาดจอภาพ 32-55 นิ้ว*
นํ้าหนักที่รับได้ 30 กิโลกรัม
ระดับนํ้า มี
ก้ม /เงย -15 องศา
ปรับสูง/ตํ่า 1100-1820 มม.
กxยxส
ขนาดของรูยึด สูงสุด 400×400