Top Products

Description

Model (รุ่นสินค้า ) MT-F1800
ราคาขายส่ง  –
ราคาแนะนําขาย  5,990
ข้อมูลความสามารถเบื้องต้น ใช้ยึดจอทีวีและจอมอนิเตอร์
ขนาดจอภาพ 32-55 นิ้ว*
นํ้าหนักที่รับได้ 50 กิโลกรัม
ระดับนํ้า มี – ชั้น D รับนน.ได้ 5 กก.
ก้ม /เงย +-15องศา
ปรับสูง/ตํ่า สูงสุด 1750 มม.
กxยxส  ฐาน 880×665
ขนาดของรูยึด สูงสุด 600×400