Top Products

Description

    Model (รุ่นสินค้า) MT-F8200
  ราคาขายส่ง  –
  ราคาแนะนําขาย  24,900
  ข้อมูลความสามารถเบื้องต้น ใช้ยึดจอทีวีและจอมอนิเตอร์
  ขนาดจอภาพ 55-98 นิ้ว*
  นํ้าหนักที่รับได้ 100 กิโลกรัม
  ระดับนํ้า  มี – ชั้น D รับนน.ได้ 5 กก.
  ก้ม /เงย +-10องศา
  ระยะห่าง สูงสุด 1750 มม.
  กxยxส ฐาน 1245 x 700 มม.
  ขนาดของรูยึด สูงสุด 1000 x 600