Top Products

Description

    Model (รุ่นสินค้า)  MT-T1500
  ราคาขายส่ง  –
  ราคาแนะนําขาย  690
  ข้อมูลความสามารถเบื้องต้น ใช้ยึดจอทีวีและจอมอนิเตอร์
  ขนาดจอภาพ 23-32 นิ้ว*
  นํ้าหนักที่รับได้ 30 กิโลกรัม
  ระดับนํ้า มี
  ก้ม /เงย ไม่มี
  ระยะห่าง 20 มม.
  กxยxส 260x222x20 มม.
  ขนาดของรูยึด สูงสุด 200×200