Top Products

Description

  Model (รุ่นสินค้า) MT-T2000
  ราคาขายส่ง  –
  ราคาแนะนําขาย 790
  ข้อมูลความสามารถเบื้องต้น ใช้ยึดจอทีวีและจอมอนิเตอร์
  ขนาดจอภาพ 15-32 นิ้ว*
  นํ้าหนักที่รับได้ 45 กิโลกรัม
  ระดับนํ้า มี
  ก้ม /เงย ไม่มี
  ระยะห่าง 3.5 ซม.
  กxยxส 262x271x35 มม.
  ขนาดของรูยึด 100×100,200×100,200×200