Top Products

Description

    Model (รุ่นสินค้า) MT-T2200
  ราคาขายส่ง  –
  ราคาแนะนําขาย  890
  ข้อมูลความสามารถเบื้องต้น ใช้ยึดจอทีวีและจอมอนิเตอร์
  ขนาดจอภาพ 26-40 นิ้ว*
  นํ้าหนักที่รับได้ 75 กิโลกรัม
  ระดับนํ้า มี
  ก้ม /เงย ไม่มี
  ระยะห่าง 40มม.
  กxยxส 336x343x40 มม.
  ขนาดของรูยึด 100×100,200×100,200×200,300×300