Top Products

Description

Model (รุ่นสินค้า) MT-T2300
ราคาขายส่ง  –
ราคาแนะนําขาย  990
ข้อมูลความสามารถเบื้องต้น ใช้ยึดจอทีวีและจอมอนิเตอร์
ขนาดจอภาพ 26-46 นิ้ว*
นํ้าหนักที่รับได้ 45 กิโลกรัม
ระดับนํ้า มี
ก้ม /เงย ไม่มี
ระยะห่าง 25 มม.
กxยxส 448x425x25
ขนาดของรูยึด สูงสุด 400×400