Top Products

Description

  Model (รุ่นสินค้า) MT-T2500/ MT-T2700
  ราคาขายส่ง  –
  ราคาแนะนําขาย  990
  ข้อมูลความสามารถเบื้องต้น ใช้ยึดจอทีวีและจอมอนิเตอร์
  ขนาดจอภาพ 26-40 นิ้ว*
  นํ้าหนักที่รับได้ 45 กิโลกรัม
  ระดับนํ้า มี
  ก้ม /เงย +/-15/ -10 องศา
  ระยะห่าง 70/50 มม.
  กxยxส 342x338x50
  ขนาดของรูยึด 200×100,200×200,300×300,300×300