Top Products

Description

    Model (รุ่นสินค้า) MT-T2800
  ราคาขายส่ง  –
  ราคาแนะนําขาย  1,090
  ข้อมูลความสามารถเบื้องต้น  ใช้ยึดจอทีวีและจอมอนิเตอร์
  ขนาดจอภาพ 26-42 นิ้ว*
  นํ้าหนักที่รับได้ 45 กิโลกรัม
  ระดับนํ้า มี
  ก้ม /เงย 15 องศา
  ระยะห่าง 49  มม.
  กxยxส 460x338x50 มม.
  ขนาดของรูยึด 200×100,200×200,300×300,400×300