Top Products

Description

    Model (รุ่นสินค้า) MT-T3000
  ราคาขายส่ง  –
  ราคาแนะนําขาย  1,490
  ข้อมูลความสามารถเบื้องต้น ใช้ยึดจอทีวีและจอมอนิเตอร์
  ขนาดจอภาพ 32-60 นิ้ว*
  นํ้าหนักที่รับได้ 75 กิโลกรัม
  ระดับนํ้า มี
  ก้ม /เงย ไม่มี
  ระยะห่าง 40  มม.
  กxยxส  
  ขนาดของรูยึด 200×200,300×300,400×300,400×400,600×400