Top Products

Description

  Model (รุ่นสินค้า ) MT-T3200
ราคาขายส่ง  –
ราคาแนะนําขาย 1,290
ข้อมูลความสามารถเบื้องต้น ใช้ยึดจอทีวีและจอมอนิเตอร์
ขนาดจอภาพ 26-46 นิ้ว*
นํ้าหนักที่รับได้ 75 กิโลกรัม
ระดับนํ้า มี
ก้ม /เงย 10 องศา
ระยะห่าง 49  มม.
กxยxส  508x512x50 มม.
ขนาดของรูยึด สูงสุด 450×450 มม.