Top Products

Description

Model (รุ่นสินค้า)  MT-T5300
ราคาขายส่ง  –
ราคาแนะนําขาย  2,290
ข้อมูลความสามารถเบื้องต้น สําหรับแขวนเพดาน
ขนาดจอภาพ 17-32 นิ้ว*
นํ้าหนักที่รับได้ 35 กิโลกรัม
ระดับนํ้า มี
ก้ม /เงย 10องศา และหมุนได้ 360 องศา
ระยะความสูงของเสา 950-1500มม.
กxยxส (plate) 338x343x47 มม.
ขนาดของรูยึด สูงสุด 300×300