Top Products

Description

  Model (รุ่นสินค้า)  MT-T5500
  ราคาขายส่ง  –
  ราคาแนะนําขาย  2,490
  ข้อมูลความสามารถเบื้องต้น  สําหรับแขวนเพดาน
  ขนาดจอภาพ 32-60 นิ้ว*
  นํ้าหนักที่รับได้ 60 กิโลกรัม
  ระดับนํ้า มี
  ก้ม /เงย 10องศา และหมุนได้ 360 องศา
  ระยะความสูงของเสา 950-1500 มม.
  กxยxส (plate)  
  ขนาดของรูยึด สูงสุดได้ 720×480 มม.